Consultants voor
de bouwende organisatie.

Zullen we LinkenRondkijken

Samen bouwen aan bouwen


Stapsgewijs en gestructureerd bouwen aan een concreet projectresultaat én het bouwen aan kennis en ervaring van alle betrokkenen met opdrachtgeverschap, contractmanagement en projectbeheersing als basis. Zo wordt blijvende meerwaarde gecreëerd voor organisatie en contractpartijen die verder gaat dan het project. Daar werken wij graag aan mee!

Wie zijn wij


Quintense is een specialistisch bureau bestaande uit een tweemanschap. Jacqueline en Jordy werken al sinds 2002 samen aan infrastructurele projecten en ondernemen al 15 jaar samen. In die tijd hebben we als ondernemende professionals ervaring opgedaan bij opdrachtgevers verspreid in diverse werkvelden, zoals netbeheerders, waterschappen en gemeenten.

Jacqueline


Verbinden is een woord dat past bij mij. Het verbinden van mensen, besluitvorming en inhoud. Het samenwerken aan projecten is wat mij energie geeft. De rollen die ik vervul zijn dan ook Opdrachtgever voor IPM-teams en Contractmanager. Meer info is te vinden op mijn pagina.

Naar Jacqueline
Jacqueline Klaassen Opdrachtgeverschap en Contractmanager

Onze professionele roots liggen bij Rijkswaterstaat, maar inmiddels hebben we al bij vele organisaties en projecten mogen samenwerken. De focus ligt vooral op Aanbestedende Diensten met een bouwopgave. Zo zijn we actief in het werkveld van netbeheerders, gemeenten en waterschappen.

Jordy


Jordy Geernaert manager Projectbeheersing en Risicomanager

Het structureren en beschouwen van inhoud, proces, informatie en werkwijze top-down en bottom-up op weg naar het resultaat, dat is mijn ding. Mijn primaire focus is projectbeheersing en risicomanagement. De rollen die ik vervul zijn dan ook Manager Projectbeheersing en Risicomanager. Meer info is te vinden op mijn pagina.

Naar Jordy

Met de jaren komt de ervaring en is ons netwerk met gegroeid. Quintense heeft een krachtig netwerk met professionals op hun gebied om ons heen verzamelend. We vinden het altijd interessant om ons netwerk uit te breiden, neem gerust contact op.

wat doen wij


Onze individuele kwaliteiten verschillen natuurlijk. Het benodigd profiel voor contractmanagement is natuurlijk ook anders dan voor projectbeheersing. Het maakt ons erg complementair aan elkaar zijn. Op onze persoonlijke pagina vindt u daar meer informatie over. Onze passie voor projectresultaat en uitgebreide UAV-GC kennis en ervaring delen wij.

Onze expertise ligt op de samenhangende gebieden Opdrachtgeverschap, Contractmanagement en Projectbeheersing. Deze gebieden combineren we graag. Centraal in onze aanpak staat het integreren besluitvorming op bestuurlijke of directieniveau, het projectresultaat en de interne en externe samenwerking. Op alle projectlagen zit essentiële informatie. Met dat als vertrekpunt werken we met een top-down en bottom-up benadering.

Onze dienstverlening bestaat uit interim opdrachten, consultancy opdrachten en productopdrachten. We werken samen met alle bekende ingenieursbureau, adviesbureaus en recruiters. We zijn natuurlijk ook direct te benaderen.

Neem Contact op