Privacy en Cookiebeleid Quintense website

Privacy en Cookiebeleid

Algemeen

Onze website zijn ontwikkeld en worden onderhouden door Quintense BV (hierna: Quintense). Op de inhoud en het gebruik van quintense.nl zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. Quintense behoudt het recht voor om zonder bericht de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van quintense.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Quintense en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van quintense.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintense.


Beschikbaarheid

Wij spannen ons in om quintense.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van quintense.nl.


Betrouwbaarheid en verantwoording

Aan quintense.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Quintense is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van quintense.nl.

Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Quintense niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.


E-mail gebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel de binnengekomen e- mails bij Quintense vertrouwelijk worden behandeld.


Website gebruik

Quintense.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: 'Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Geldende jurisdictie

Op deze termen en condities is Nederlands recht van toepassing. Ontstane conflicten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht gedaagde de mogelijkheid biedt binnen 1 maand nadat er een beroep op deze bepaling is gedaan te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Privacy en Cookiebeleid