Interim management voor bijzondere projecten of omstandigheden

Interim Management

'Als u doet wat u deed, krijgt u wat u kreeg'. Maar soms is dat eenvoudigweg niet genoeg. Dat is waarom we vanaf het begin een andere aanpak neerzetten, zodra de eerste onomkeerbare stappen op weg naar het projectdoel zijn gezet. Wij vormen het breekijzer waar nodig. We dragen het project daarna aan u over, zodat u kunt het stuur weer in handen kunt nemen en het projectdoel verder kunt realiseren.


Klantvragen

Het project zit vast

Het is niet anders dan dat. Het project hebben we met heel veel inspanningen opgepakt, maar het loopt niet. Sterker we zitten helemaal vast. Het bestuur, de omgeving en de beheersingaspecten zitten muurvast. We moeten echt iets anders. Er snel hulp nodig op inhoud en proces om het bestuur te kunnen overtuigen dat we controle hebben. Het project moet van de huidige crisissituatie, in rust gebracht worden en inhoudelijk op de rit komen te staan.

Oeps, we moeten het echt anders doen

Het vorig project is echt in de soep gelopen. Iedereen zit er nu bovenop dat we het echt anders gaan doen. We hebben al rondgekeken en rondgevraagd, maar dat zijn allemaal ingrijpende trajecten. Dat gaat ons niet lukken én het gaat toch moeten. Het is een volledige andere aanpak. We hebben goede en slimme medewerkers, maar dit goed in de steigers neerzetten, dat kunnen ze niet. Toch gun ik ze ook wel dat ze hiervan leren, want dit is wel de toekomst.

Nieuw uitdagend project, en nu…

Na vier jaar praten is het eigenlijk zo ver. We hebben een nieuw uitdagend project, maar wat nu. Van deze omvang en complexiteit hebben we geen gelijke. Dat heeft een heel andere dynamiek en we worden inmiddels al benaderd door marktpartijen. Dat zijn krachten die gekanaliseerd moeten worden.

Worden alle puzzelstukjes de mooie puzzel waar we op hopen

We hebben een deel van de eisen gereed, de risico's zijn geïnventariseerd en we gaan aan de slag om de EMVI en de contractbeheersing op te bouwen. Dat valt niet mee, praten veel en boeken weinig vooruitgang. Een strakke redeneerlijn is wat we nodig hebben, maar hoe ziet die eruit?

Zaken die aan de orde komen

Rode draad, structurele aanpak en organisatie, inhoud, kaders, scope, randvoorwaarden, beheersingsaspecten, top eisen, teamsamenstellingen en samenwerkingsarchitectuur, contracterings- en aanbestedingskeuzes, BKPV-EMVI, risicodossier, kwaliteitsmanagement.

Privacy en Cookiebeleid