Integrale reviews voor complexe projecten

Integrale Reviews

De review levert u inzicht op in de risico's van het project, programma of contract. We zoomen met name in op de risico's die de beoogde doelstelling bedreigen of de resultaten moeilijk of zelfs onuitvoerbaar maken. U kunt op basis hiervan besluiten of u gereed bent voor de volgende fase of dat de risico's onacceptabel zijn. Met het resultaat van de review kunt u het stuur weer in handen nemen omdat duidelijk is waar u staat en welke mogelijkheden u geeft voor het vervolg.


Klantvragen

Projectblindheid

We staan voor grote ingrijpende beslissingen in ons project. Het project is complex en staat onder grote druk. De beslissingen die we voorleggen moeten goed zijn en gericht op de kern. We kunnen ons geen fouten veroorloven. Daarom wil ik graag mezelf overtuigen dat er geen projectblindheid in het project is geslopen. Daarvoor heb ik een andere aanvliegroute nodig dan dat we tot nu hebben gevolgd.

Krijgen we wat we willen

Een extern bureau heeft voor ons het contract opgesteld, omdat we niet zelf de expertise in huis hebben. We zijn daarin goed meegenomen, maar willen onszelf toch overtuigen dat we gaan krijgen wat we beogen.

Loslaten en vertrouwen

Het projectteam heeft drie jaar intensieve voorbereiding gehad. Alles is geregeld om de slag te gaan met de opdrachtnemer. Iedereen wil er volledig voor gaan. Toch heb ik als opdrachtgever een onrustig gevoel. Dit team is zo betrokken dat ik niet weet of ze de transitie van 'doen' naar 'loslaten en vertrouwen' nu kunnen gaan maken. En eigenlijk vind ik het zelf ook erg spannend. Hebben we alles?

Niet weer gedoe

We hebben de afgelopen jaren flink wat problemen gehad met onze opdrachtnemers. Uitloop van werk, kostenoverschrijdingen en heel veel gedoe tijdens aanbesteding en uitvoering. Natuurlijk ligt dat niet aan onze voorbereiding ;-) Misschien is het best wel eens goed dat iemand ons een kritische spiegel voorhoudt voordat we de marktbenadering starten.

Hoe gaan we verder

We weten dat er zwakheden in onze plan en voorbereiding zitten. Een deel is bekend en een deel hebben niet in beeld. We willen de volgende stap maken in ons project vanuit een duidelijke standlijn.

Zaken die aan de orde komen

Consistente doorvertaling van doelstelling naar eisen en resultaten, Inrichting en werking interne samenwerking, Inrichting en werking externe samenwerking, Relatie opdrachtgever - projectmanager - opdrachtnemer, Doorvertaling en inrichting aanbesteding en contract en contractbeheersing, Inrichting programma van eisen, Inhoudelijke uitgangspunten en risico's, Stabiliteit nut en noodzaak projectdoelstelling.

Privacy en Cookiebeleid