Integrale reviews voor complexe projecten

Integrale Reviews

De review levert u inzicht op in de risico's van het project, programma of contract. We zoomen met name in op de risico's die de beoogde doelstelling bedreigen of de resultaten moeilijk of zelfs onuitvoerbaar maken. U kunt op basis hiervan besluiten of u gereed bent voor de volgende fase of dat de risico's onacceptabel zijn. Met het resultaat van de review kunt u het stuur weer in handen nemen omdat duidelijk is waar u staat en welke mogelijkheden u heeft voor het vervolg.


Klantvragen

Projectblindheid

We staan voor grote ingrijpende beslissingen in ons project. Het project is complex en staat onder grote druk. We kunnen ons geen fouten veroorloven. Daarom wil ik graag mezelf overtuigen dat er geen projectblindheid in het project is geslopen. Ik zoek dus een andere en frisse blik op mijn project van iemand die niet gehinderd wordt door onze historie.

Krijgen we wat we willen

Een extern bureau heeft voor ons het contract opgesteld, omdat we niet zelf de expertise in huis hebben. We zijn daarin goed meegenomen, maar willen onszelf toch overtuigen dat we gaan krijgen wat we beogen.

Niet weer gedoe

We hebben de afgelopen jaren flink wat problemen gehad met onze opdrachtnemers. Uitloop van werk, kostenoverschrijdingen en heel veel gedoe tijdens aanbesteding en uitvoering. Misschien is het best wel eens goed dat iemand ons een kritische spiegel voorhoudt voordat we de marktbenadering starten, om te voorkomen dat we toch weer gedoe krijgen zoals altijd.

Hoe gaan we verder

We weten dat er zwakheden in onze plan en voorbereiding zitten. Een deel is bekend en een deel hebben niet in beeld, maar ambitieus is het zeker. We willen de volgende stap maken in ons project, kunnen we die gaan maken? Of is de ambitie irreƫel? Moet de lat iets lager om het werkbaar te maken?

Zaken die aan de orde komen

Consistente doorvertaling van doelstelling naar eisen en resultaten, Inrichting en werking interne samenwerking, Inrichting en werking externe samenwerking, Relatie opdrachtgever - projectmanager - opdrachtnemer, Inrichting aanbesteding, Contract en contractbeheersing, Inrichting programma van eisen, Inhoudelijke uitgangspunten en risico's.

Privacy en Cookiebeleid