Interim management voor bijzondere projecten of omstandigheden

Aanbestedingstermijn voor Nationaal Openbaar - Inschrijfperiode

Voorspelbaarheid van de start- en einddatum van Werken wordt voor steeds meer opdrachtgevers belangrijker. Met deze verhoogde aandacht, komt ook de aanbestedingsplanning snel in beeld. De aanbesteding is toch een bijzonder moment. Het is het moment dat het accent verschuift en het echt gaat beginnen, de communicatie naar de omgeving weer veranderd. Maar wat zijn realistische termijnen bij een aanbestedingsprocedure? Vooral in de beginfase van een project, is plannen op hoofdlijnen met kengetallen praktisch. In deze reeks publicaties volgen kengetallen voor de verschillende termijnen voor aanbestedingsprocedures op basis van historische gegevens.

Doorlooptijd inschrijfperiode

De minimale doorlooptijd vanaf publicatie tot aan inschrijvingsmoment voor Nationale Openbare aanbestedingen voor Werken staat beschreven in de ARW 2016. Deze bedraagt 27 dagen. Termijnen om de procedure globaal te plannen zijn niet beschikbaar. Met deze post wordt hier een voorzet voor gedaan.

In de periode van 1 januari 2014 en 31 december 2017 zijn er meer dan 1.500 aanbestedingen geweest die de procedure Nationaal Openbaar hebben gehanteerd. We hebben van alle aanbestedingen de doorlooptijd bepaald. Onderdeel daarvan is de duur van de inschrijfperiode. De inschrijfperiode start bij de aankondiging van de opdracht door de opdrachtgever op Tenderned en eindigt op de sluitingsdatum van de aankondiging. Regelmatig stelt de Opdrachtgever de inschrijfperiode bij. De sluitingsdatum verschuift dan, dit wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Gemiddelde termijn

De gemiddelde termijn van de inschrijfperiode bedraagt 44 dagen. Er zijn enkele doorlopende aanbestedingen die een verstorend effect hebben. Hieronder is een grafiek die realistischer beeld geeft.

Categoriën van doorlooptijd van de inschrijfperiode
In de grafiek zijn de aanbestedingen in 8 categorieën verdeeld. De eerste categorie zijn aanbestedingen welke een kleinere inschrijfperiode hebben dan de ARW 2016 termijn. De tweede categorie zijn aanbestedingen met een inschrijfperiode die eindigt in de eerste week van de ARW termijn. Dus week 4 van de aanbesteding. En zo verder voor de andere categorieën. Op de linker verticale as staan het aantal aanbestedingen. Op de rechter verticale as staat het cumulatief percentage. Zo is uit de grafiek verder af te leiden dat een inschrijfperiode van 7 weken (de ARW termijn + 3 weken) in 80% van de aanbestedingen voldoende is geweest. Bij het gunningscriterium Laagste Prijs het gunningscriterium wordt de 80% bereikt met een inschrijfperiode van 6 weken.

Concluderend, aan de start van een project met een verwachte Nationale Openbare procedure een inschrijfperiode kunnen op basis de historische gegevens de volgende doorlooptijden aangehouden worden voor de inschrijfperiode:
  • Algemeen: 7 weken
  • Beste-Prijs-Kwaliteit verhouding: 8 weken
  • Laagste prijs: 6 weken

Andere kerngegevens

Verschuiving sluitingsdatum

De sluitingsdatum van de inschrijving is in 335 aanbestedingen verschoven. Dat is ongeveer bij 23% van de aanbestedingen die de planning gedurende de inschrijfperiode aanpast. De verschuivingen leiden tot een gemiddelde verlenging van de inschrijfperiode met 11 dagen. Er zijn twee keer zoveel bijstellingen van de inschrijfperiode bij het gunningscriterium Beste-Prijs-Kwaliteitsverhouding dan bij Laagste prijs.

Trend

De trend van de afgelopen twee jaar is dat de inschrijfperiode toeneemt met één week .In de onderstaande grafiek is per jaar de percentage lijn uit de eerste grafiek weergegeven over de verschillende categorieën voor de afzonderlijke jaren.

Trend in de doorlooptijd van de inschrijfperiode Nationaal Openbaar voor Werken
Een voor de hand liggende verklaring is een mogelijke verschuiving in de verhouding van het gunningscriterium. Bij verdere analyse blijkt dat niet het geval te zijn. Het lijkt of Opdrachtgevers kiezen voor een langere looptijd van de inschrijfperiode.

Vroegtijd beëindigd

Er zijn in totaal 33 aanbestedingen vroegtijdig beëindigd in de inschrijfperiode. Dat is slechts 2% procent van alle aanbestedingen in de afgelopen 4 jaar. De beslissingen om de aanbestedingsprocedure te stoppen worden veelal twee weken voor het sluiten van de inschrijving bekend gemaakt.

Verhouding Laagste prijs / Beste-Prijs-Kwaliteit

Deze procedure is vooral geschikt voor regulier routinematig werk. Dat is ook terug te zien in het gebruik van het gunningscriterium Laagste prijs. Dit gunningscriterium wordt ongeveer in de helft van de alle aanbestedingen gebruikt.

Vervolg

De doorlooptijd van de Nationale Openbare procedure van de beoordelings- en gunningstermijn en een analyse van de totale doorlooptijd volgen nog. Natuurlijk ook volgen ook de andere procedures. Een voor de hand liggende verklaring is een mogelijke verschuiving in de verhouding van het gunningscriterium. Bij verdere analyse lijkt dat niet het geval te zijn. Het lijkt of Opdrachtgevers kiezen voor een langere looptijd van de inschrijfperiode.

Inschrijfperiode Nationaal Europees
Openbaar7 weken10 weken
Niet-openbaar (selectiefase)volgtvolgt

Onze motivatie

Om onze Opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren houden we de aanbestedingen van Werken nauwgezet in de gaten. Wij hebben een database opgebouwd, waarin inmiddels gevuld met meer dan 3.500 aanbestedingen zijn opgenomen.

Vanaf 2017 investeren wij in verdere uitbouw van de database met het vastleggen specifieke kenmerken van de gepubliceerde aanbestedingen. We zullen regelmatig u meenemen in de schat van informatie die in deze data is opgenomen.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie neem contact op met Jordy Geernaert (+31 6 46434670).

Privacy en Cookiebeleid