Reviews van UAV-GC contracten

Aanbestedingstermijn voor Europees Openbaar - Inschrijfperiode

Voorspelbaarheid van de start- en einddatum van Werken wordt voor steeds meer opdrachtgevers belangrijker. Met deze verhoogde aandacht, komt ook de aanbestedingsplanning snel in beeld. De aanbesteding is toch een bijzonder moment. Het is het moment dat het accent verschuift en het echt gaat beginnen, de communicatie naar de omgeving weer veranderd. Maar wat zijn realistische termijnen bij een aanbestedingsprocedure? Vooral in de beginfase van een project, is plannen op hoofdlijnen met kengetallen praktisch. In deze reeks van volgen kengetallen voor de verschillende termijnen voor aanbestedingsprocedures op basis van historische gegevens.

Doorlooptijd inschrijfperiode

Europese Openbare aanbestedingen hebben ongeveer een stabiel aandeel van 15% in de jaarlijkse aanbestedingen. Kader voor de minimale doorlooptijd vanaf publicatie tot aan inschrijvingsmoment voor Europese Openbare aanbestedingen voor Werken is de Aanbestedingswet 2012. Deze bedraagt 40 dagen. Ook in deze publicatie worden bouwstenen voor een globale aanbestedingsplanning beschreven.

In de periode van 1 januari 2014 en 31 december 2017 zijn er ongeveer 500 aanbestedingen geweest die de procedure Europees Openbaar hebben gehanteerd. De doorlooptijd van de aanbestedingen hebben we bepaald. Onderdeel daarvan is de duur van de inschrijfperiode. De inschrijfperiode start bij de aankondiging van de opdracht door de opdrachtgever op Tenderned en eindigt op de sluitingsdatum van de aankondiging. Regelmatig stelt de Opdrachtgever de inschrijfperiode bij. De sluitingsdatum verschuift dan, dit wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Gemiddelde termijn

De gemiddelde termijn van de inschrijfperiode bedraagt 60 dagen. Er zijn enkele doorlopende aanbestedingen die een verstorend effect hebben. Hieronder is een grafiek die realistischer beeld geeft.

Termijnen voor Inschrijfperiode van aanbestedingen werken
In de grafiek zijn de aanbestedingen in 9 categorieën verdeeld. De eerste categorie zijn aanbestedingen welke een kleinere inschrijfperiode hebben dan de termijn uit de Aanbestedingswet 2012. De tweede categorie zijn aanbestedingen met een inschrijfperiode die eindigt in de eerste week van de wettelijke termijn. Dus week 6 van de aanbesteding. En zo verder voor de andere categorieën. Op de linker verticale as staan het aantal aanbestedingen. Op de rechter verticale as staat het cumulatief percentage. Zo is uit de grafiek af te leiden dat een inschrijfperiode van 10 weken (de wettelijke termijn + 4 weken) in 80% van de aanbestedingen voldoende is geweest. Bij het gunningscriterium Laagste Prijs het gunningscriterium wordt de 80% bereikt met een inschrijfperiode van 9 weken. In ongeveer 10% van de aanbestedingen duurt de inschrijfperiode meer dan 3 maanden.

Concluderend, aan de start van een project met een verwachte Europese Openbare procedure een inschrijfperiode kunnen op basis de historische gegevens de volgende doorlooptijden aangehouden worden voor de inschrijfperiode:
  • Algemeen: 10 weken
  • Beste-Prijs-Kwaliteit verhouding: 11 weken
  • Laagste prijs: 9 weken

Andere kerngegevens

Verschuiving sluitingsdatum

De sluitingsdatum van de inschrijving is in 145 aanbestedingen verschoven. Dat is ongeveer bij 30% van de aanbestedingen die de planning gedurende de inschrijfperiode aanpast. De verschuivingen leiden tot een gemiddelde verlenging van de inschrijfperiode met 17 dagen. Ook bij deze procedure zijn er twee keer zoveel bijstellingen van de inschrijfperiode bij het gunningscriterium Beste-Prijs-Kwaliteitsverhouding dan bij Laagste prijs.

Trend

Er is niet echt sprake van een harde trend. Het lijkt er wel op dat de looptijd van de aanbesteding wel een week in de tijd verschuift. Verder wisselt het erg over de jaren heen.

Trend in de doorlooptijd van de inschrijfperiode voor Europees Openbaar Werken


Vroegtijd beëindigd

Er zijn in totaal 20 aanbestedingen vroegtijdig beëindigd in de inschrijfperiode. Dat is 4% procent van alle aanbestedingen in de afgelopen 4 jaar. De beslissingen om de aanbestedingsprocedure te stoppen worden veelal twee weken voor het sluiten van de inschrijving bekend gemaakt.

Verhouding Laagste prijs / Beste-Prijs-Kwaliteit

Deze procedure is vooral geschikt voor regulier routinematig werk. Dat is ook terug te zien in het gebruik van het gunningscriterium Laagste prijs. Dit gunningscriterium wordt ongeveer in de helft van de alle aanbestedingen gebruikt.

Vervolg

Deze analyse van de inschrijfperiode is de eerste stap. De doorlooptijd van de Europese Openbare procedure van de beoordelings- en gunningstermijn en een analyse van de totale doorlooptijd volgen nog.

Inschrijfperiode Nationaal Europees
Openbaar7 weken10 weken
Niet-openbaar (selectiefaseb)volgtvolgt

Onze motivatie

Om onze Opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren houden we de aanbestedingen van Werken nauwgezet in de gaten. Wij hebben een database opgebouwd, waarin inmiddels gevuld met meer dan 3.500 aanbestedingen zijn opgenomen.

Vanaf 2017 investeren wij in verdere uitbouw van de database met het vastleggen specifieke kenmerken van de gepubliceerde aanbestedingen. We zullen regelmatig u meenemen in de schat van informatie die in deze data is opgenomen.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie neem contact op met Jordy Geernaert (+31 6 46434670).

Privacy en Cookiebeleid